W rocznicę Zbrodni Katyńskiej

Szczególne znaczenie wśród szkolnych wydarzeń mają uroczystości organizowane ku pamięci „ofiar Katynia”. 10 kwietnia 2018 r. podczas akademii przypomniano postać naszego patrona Ferdynanda Mareckiego - kierownika szkoły w Supraślu, zamordowanego w 1940 roku. Akademie odbyły się w obecności sztandaru Publicznej Szkoły Powszechnej, najstarszego symbolu polskiej oświaty w Supraślu. Ufundowany w 1934 roku służył szkolnej społeczności do wybuchu II wojny światowej. Przetrwał okupacje i czasy PRL-u. Przechowała go z wielkim narażeniem życia Pani Stanisława Rećko, nauczycielka. Nie doczekała jednak możliwości ujawnienia jego losów. Zmarła w 1988 roku, a w jej imieniu zwrotu sztandaru do szkoły dokonała siostrzenica, Pani Halina Leśniewska. Od tego dnia: 31 marca 1992 roku, sztandar powrócił na szkolne korytarze, stając się symbolicznym dowodem trwałości polskiej oświaty. W dalszej części w tle tematycznej dekoracji uczniowie zaprezentowali wiersze, a chór szkolny wykonał pieśni patriotyczne. Była też okazja by zapoznać się z prezentacją pt. „Supraskie ofiary Katynia”. To przypomnienie życiorysów łącznie dziesięciu ofiar. Postaci te związane były z Supraślem. Data 10 kwietnia poświęcona pamięci ofiar „Golgoty Wschodu” przypomina nam także rok 2010. W katastrofie lotniczej w Smoleńsku zginęła polska delegacja na uroczystości związane z obchodami 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej, a także załoga samolotu. Wśród 96 osób z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim z małżonką, był Arcybiskup Miron Chodakowski, a także Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie. Honorowy Obywatel Supraśla i patron naszego Gimnazjum Sportowego. Uczniom - uczestnikom akademii wspaniale zaangażowanym w ich przygotowanie oraz nauczycielom, serdeczne podziękowania złożyła pani dyrektor Ewa Bogdanowicz. Głos zabrał również burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski. W końcowym etapie uformowano delegację z pocztem sztandarowym w asyście harcerzy, do oddania hołdu i zapalenia zniczy przy tablicach pamiątkowych naszych patronów. Szkolna delegacja (harcerzy I Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego) towarzyszyła również władzom samorządowym Supraśla, przy złożeniu hołdu przy krypcie grobowej cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny Arcybiskupa Mirona Chodakowskiego.

Sprawny przebieg uroczystości możliwy był dzięki pracy zespołu nauczycieli w składzie: M. Tołoczko, W. Dudziński, R. Biskup, J. Muśko, D. Ofman, R. Kryńska, H. Suchocki i innych pracowników szkoły.

M. Tołoczko

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (53)
  • 2018 (218)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)