10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowiek

clip_image001

10 grudnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Praw Człowieka. Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku.

Obchody Dnia Praw Człowieka podkreślają globalne kwestie związane z prawami człowieka i to, co możemy zrobić, aby były respektowane. Możemy zacząć od rozmowy o osobach, propagatorach praw człowieka na świecie, takich jak Nelson Mandela czy Mahatma Gandhi.

Uczniowie klas IV a, IV b, V a i V b w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka wraz z wychowawcami uczestniczyli w konkursie plastycznym „Znam swoje prawa...”, zorganizowanym przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Zanim powstały piękne, kolorowe prace, na zajęciach rozmawialiśmy o Konwencji o Prawach Dziecka, uczniowie pogłębili swoją wiedzę o przynależnych im prawach, ale także uświadomili sobie konieczność respektowania praw innych. Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki konkursu!

Dorota Rusiłowicz

Obrazek pochodzi ze strony www.gify.net

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (41)
  • 2018 (218)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)