Uczniem być- to ważna sprawa

Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły przygotowywali się do uroczystości Ślubowania od początku roku szkolnego pod kierunkiem wychowawczyń: pani Joanny Muśko i pani Renaty Kryńskiej. 10 października odświętnie ubrani, w pięknie udekorowanej sali, w obecności dyrekcji szkoły, rodziców, zaproszonych gości oraz kolegów i koleżanek z klas pierwszego etapu edukacji rozpoczęli swój program artystyczny. Wykonywali wiersze i piosenki przygotowywane specjalnie na tę okazję. Mimo stresu związanego z publicznym występem, dzieci poradziły sobie doskonale. Publiczność nagrodziła dzielnych pierwszaków gromkimi brawami. Po występie uroczyście ślubowali być koleżeńskim, nie zapominać o czarodziejskich słowach: proszę, przepraszam, dziękuję, sumiennie wykonywać zadania i obowiązki ucznia, troszczyć się o swoją klasę i szkołę, być zawsze uśmiechniętym i życzliwym dla wszystkich. Po złożonej na sztandar szkoły przysiędze, Pani Dyrektor Ewa Bogdanowicz pasowała każde dziecko z klasy pierwszej na ucznia, poprzez dotknięcie jego ramienia dużym ołówkiem. Na zakończenie uroczystości, z rąk przewodniczącego Rady Rodziców pierwszaki otrzymały prezenty.

Po części oficjalnej w szkolnej świetlicy, odbył się słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Joanna Muśko

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (41)
  • 2018 (218)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)