STOP DYSKRYMINACJI – INNY NIE ZNACZY GORSZY

W marcu klasa IIb gimnazjum uczestniczyła w antydyskryminacyjnym projekcie edukacyjnym „Inny nie znaczy gorszy”. Uczniowie rozmawiali o tym, że każdy człowiek bez względu na płeć, kolor skóry, wyznanie, wygląd czy jakiekolwiek inne okoliczności zasługuje na szacunek i równe traktowanie, ma takie same prawa i obowiązki względem innych ludzi. Młodzież zdefiniowała pojęcia stereotypu, uprzedzenia i dyskryminacji, wymieniała i omawiała przejawy dyskryminacji, przygotowała również plakaty promujące postawę akceptacji wobec inności oraz zorganizowała happening związany z tą tematyką. Na koniec uczniowie wzięli udział w warsztatach antydyskryminacyjnych prowadzonych przez p. Dorotę Rusiłowicz i p. Barbarę Moniuszko, w których mogli doświadczyć (podczas ćwiczeń dramowych), co czują i przeżywają osoby dyskryminowane.

Barbara Moniuszko

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (41)
  • 2018 (218)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)