Akademie Katyńskie 2017 r.

10 kwietnia w naszej szkole zorganizowano uroczyste obchody 77 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Pamięć o naszych rodakach ofiarach zbrodni – ma szczególną wymowę. Przypominamy wówczas postać naszego patrona Ferdynanda Mareckiego - dyrektora szkoły w Supraślu, zamordowanego w 1940 roku w Katyniu. Scenariusze poszczególnych wystąpień dopasowano do różnych grup wiekowych. W tle tematycznej dekoracji najmłodsi uczniowie SP klas 1-3 zaprezentowali wiersze i pieśni patriotyczne. Była też okazja by zapoznać się z prezentacją pokazu slajdów pt. „Supraskie ofiary Katynia”. To przypomnienie życiorysów łącznie dziesięciu ofiar. Postaci te związane były z Supraślem. Klasy SP 4-6 obejrzały fragment filmu dokumentalnego. Uczniowie mieli okazję zapoznać się przebiegiem wydarzeń poprzedzających zbrodnię. Z kolei podkład muzyczny wykonany przez utalentowanych gimnazjalistów „Dziś idę walczyć - Mamo”, towarzyszył slajdom dokumentującym miejsca zbrodni. Podczas trzeciej tury akademii gościliśmy przedstawicieli władz państwowych i samorządowych: wojewodę podlaskiego – Bohdana Paszkowskiego i burmistrza Supraśla Radosława Dobrowolskiego. Wcześniej złożyli hołd przy krypcie grobowej cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny Arcybiskupa Mirona Chodakowskiego. Goście w wystąpieniach przypomnieli o realiach minionych lat PRL-u, gdzie prawdę skrzętnie zakłamywano. A dziś naszą powinnością jest nie tylko pamiętać, ale i oddać hołd pomordowanym w 1940 roku przez sowieckich oprawców. Donośnie zabrzmiały słowa pieśni uczniowskiego duetu: „Te czasy minęły, odeszły gdzieś w dal. Nie było nas wtedy, na świecie, Gdy nasi rodacy walczyli za kraj, Wierzyli że nam, będzie lepiej...” . Data 10 kwietnia poświęcona pamięci ofiar „Golgoty Wschodu” przypomina nam także rok 2010. W katastrofie lotniczej w Smoleńsku zginęła polska delegacja na uroczystości związane z obchodami 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej, a także załoga samolotu. Wśród 96 osób z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim z małżonką, był Arcybiskup Miron Chodakowski, a także Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie. Honorowy Obywatel Supraśla. Od sześciu lat nasze Gimnazjum Sportowe nosi imię Ryszarda Kaczorowskiego. Delegacje szkół dokonały symbolicznego zapalenia zniczy przy tablicach pamiątkowych i dębach pamięci. Uczniom - uczestnikom akademii wspaniale zaangażowanym w ich przygotowanie oraz nauczycielom, serdeczne podziękowania złożyła pani dyrektor Krystyna Roczniak. Sprawny przebieg uroczystości możliwy był dzięki pracy zespołu nauczycieli w składzie: M. Tołoczko, R. Kryńska, J. Fidziukiewicz, J. Muśko, R. Biskup, W. Dudziński, H. Suchocki i innych pracowników szkoły.

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (53)
  • 2018 (218)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)