Pamięć o Katyniu!

clip_image002Corocznie w Zespole Szkół Sportowych w Supraślu realizowane są obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej. O jej przyczynach, przebiegu i skutkach przypomina ekspozycja umieszczona na szkolnym korytarzu. Ta część lekcji patriotyzmu urozmaicona została projekcją filmową, prezentacją i okolicznościowym apelem przeprowadzonym w Domu Ludowym. W obiekcie tak ściśle związanym swą historią z Ferdynandem Mareckim – patronem Sportowej Szkoły Podstawowej. Dom Ludowy od czasu jego wybudowania w 1934 roku, służył supraskiej społeczności. Tu również dzieci i młodzież szkolna pod kierunkiem nauczycieli, przygotowywała apele i akademie, przedstawienia teatralne i występy szkolnego chóru. Nasz patron zginął w Katyniu 10 kwietnia 1940 roku. Ta smutna data w tym roku zbiegła się ze śmiercią syna naszego patrona – pana Zdzisława Mareckiego. Wielokrotnie był gościem naszych szkolnych uroczystości. Opowiadał o swoim ojcu, o trudach zsyłki w kazachstańskim stepie. Zmarł w Białymstoku w wieku 81 lat, pochowany został w rodzinnym grobowcu na supraskim cmentarzu 10 kwietnia 2016 roku. Podczas apelu zaprezentowano też informacje o „Supraskich ofiarach Katynia”. Łącznie ofiarami tej zbrodni zostało 10 osób związanych z naszym miastem. To nauczyciele, lekarze, żołnierze zawodowi, policjanci i pracownik administracji. W drodze powrotnej przed budynkiem szkoły uczniowie i nauczyciele w asyście harcerzy złożyli hołd pod tablicami pamiątkowymi. Minutą ciszy i zapaleniem symbolicznych zniczy uczczono pamięć patronów: Ferdynanda Mareckiego i Ryszarda Kaczorowskiego, Honorowego Obywatela Supraśla, ofiarę katastrofy lotniczej w Smoleńsku z 2010 roku.

Serdecznie dziękujemy uczniom występującym podczas apelu, harcerzom I Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego w Supraślu, dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły, służącym pomocą w zorganizowaniu uroczystości.

M. Tołoczko, H. Suchocki

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (53)
  • 2018 (218)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)