Poznaj historię naszej szkoły

Miło mi zakomunikować, że księgozbiór biblioteki powiększył się o książkę pt. „Publiczna Szkoła Powszechna w Supraślu w okresie II Rzeczypospolitej”. Została ona zaprezentowana szerszemu gronu na konferencji z okazji 15-lecia powstania Stowarzyszenia Collegium Suprasliense

IMG_2071[1] clip_image002

Dzięki kilkuletniej, żmudnej pracy autora - nauczyciela historii, pana Marka Tołoczko, mamy możliwość poznania najważniejszych wydarzeń związanych z oświatą w Supraślu. O szkołach i tajnym nauczaniu z czasów zaborów, o udziale Józefiny Zachert w podtrzymywaniu polskości, o zapomnianych nauczycielach z lat międzywojennych. A także o wielkim dorobku naszego patrona - Ferdynanda Mareckiego. To również historia szkolnych budynków i uratowanego przedwojennego sztandaru. Tekst wzbogacają zamieszczone licznie kopie dokumentów, wspomnień, świadectw i fotografii. Z pewnością wielu uczniów i rodziców będzie mogło rozpoznać swoich przodków - mieszkańców Supraśla. Lektura książki rozbudzi zainteresowanie naszą małą ojczyzną, polskim dziedzictwem tworzonym i budowanym również przez naszą supraską oświatę. Wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców zapraszam do zapoznania się z najnowszą ofertą naszej biblioteki.

E. Mieleniewska

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (8)
  • 2018 (215)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (199)
  • 2014 (194)