PROCEDURY INTERWENCYJNE I ZAPOBIEGAWCZE

Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego dokumentu szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające.
W §10 ww. rozporządzenia zobowiązuje się szkoły i placówki do opracowania strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. Procedury są prawną wykładnią wytyczającą ogólną drogę postępowania szkoły w trudnych sytuacjach.

Zachęcamy do lektury:

http://z2s.edu.pl/bip/dokumenty/procedury.doc

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (41)
  • 2018 (218)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)