Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

Ferie zimowe

Wszystkim uczniom życzymy

bezpiecznych i udanych

ferii zimowych.


Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy
Sportowej Szkoły Podstawowej
im. F. Mareckiego w Supraślu

 

Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej Powiatu Białostockiego w Piłce Ręcznej Chłopców

Szkoła podstawowa w Kleosinie była gospodarzem rozgrywek o Mistrzostwo Powiatu Białostockiego w piłce ręcznej chłopców. Nasze reprezentacje, zarówno dzieci jak i młodzieży szkolnej dzielnie walczyły ze szkołami, które na co dzień trenują piłkę ręczną.

Drużyna chłopców pod opieką p. Czarka Wojny ostatecznie zajęła IV miejsce na siedem zespołów, natomiast podopieczni p. Stanisława Roczniaka zajęli również IV miejsce na pięć drużyn zgłoszonych do turnieju. Niestety obie nasze drużyny zakończyły rozgrywki na etapie powiatowym.

wyniki IMS

image000000(2)image000000(3)image000000(1)

Redaktorzy

 

INFORMACJA

W czasie ferii zimowych w naszej szkole organizujemy ZIMOWISKO
dla uczniów klas I-IV.

Towarzyszyć nam będzie hasło:

„KREATYWNE FERIE ZIMOWE NA WESOŁO, SPORTOWO I ZDROWO”

Zimowisko rozpoczynamy 20.01.2020 r.- 24.01.2020 r.
Zajęcia z dziećmi będą od godz. 8.00 -14.00

  Organizatorzy

 

Góra Grosza

Samorząd Uczniowski SSP w Supraślu w dniach od 03. 01. 2020 r. do 17. 01. 2020 r. na terenie szkoły prowadził będzie akcję: Góra Grosza. Celem tego ogólnopolskiego działania jest pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. 8 i 15 stycznia (środa) oraz 03, 10 i 17 stycznia 2020 r. (piątek – podczas godziny wychowawczej) przedstawiciele samorządu odwiedzą uczniów w poszczególnych klasach ze specjalnie oznakowaną skarbonką do której można wrzucić monety o nominałach: 1, 2, 5, 10, 20, 50 groszy (szczególnie monety miedziane). Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji Góra Grosza.

Organizatorzy: Samorząd Uczniowski

 

Ciekawi świata przyrody…

Wiek wczesnoszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej i szczególnej wrażliwości emocjonalnej. Dlatego w bieżącym roku szkolnym zaprosiliśmy uczniów kl II b na zajęcia przyrodnicze projektu „Pasja, edukacja, kompetencje - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci”.

Chcemy uczniom pokazywać potęgę i piękno otaczającego nas świata. Uświadamiać fakt, że człowiek, rośliny, zwierzęta, przyroda martwa stanowią cząstkę tego samego środowiska i mają w równym stopniu prawo do poszanowania i istnienia. Dziękuję uczniom, że razem możemy „otwierać oczy’’ na piękno Supraśla.

RB

 
Więcej artykułów…
logo.png
Kronika
  • 2020 (7)
  • 2019 (174)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)