Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

5 najważniejszych korzyści płynących z czytania

clip_image001

Specjaliści zajmujący się rozwojem dziecka w sposób szczególny podkreślają wpływ czytania na aktywizację pięciu obszarów kompetencyjnych: komunikacji, inteligencji emocjonalnej, koncentracji, emocji i odpoczynku.

W dzisiejszym świecie książka nie jest dla naszych dzieci ani jedynym źródłem informacji, ani głównym źródłem rozrywki. Dlaczego zatem wciąż sięgają po książki? Dlaczego nam: nauczycielom, wychowawcom i rodzicom, powinno zależeć, aby to robiły?

Komunikacja

Czytanie poszerza doświadczenia językowe dziecka, rozwija słownictwo, uczy wyrażać myśli i rozumieć sposoby mówienia innych ludzi. Im bogatszy język, tym sprawniejsze wyrażanie własnego zdania, lepsza umiejętność werbalizowania uczuć i potrzeb. Jednym słowem, czytanie kształtuje umiejętność samodzielnego myślenia i formułowania myśli – kompetencje niezbędne do właściwego funkcjonowania społecznego.

Inteligencja emocjonalna

Samodzielne czytanie wymaga od dziecka podjęcia wysiłku oraz wytrwania w nim dla osiągnięcia celu - przeczytania książki do końca. Wyrabia w dziecku cierpliwość i umiejętność oczekiwania na nagrodę odroczoną w czasie. Nagrodę tym większą, że osiągniętą wyłącznie własną pracą. Realizowanie przez dzieci zadań z tzw. odroczonym efektem wpływa pozytywnie na rozwój ich inteligencji emocjonalnej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania psychicznego.. Kształtuje postawę cierpliwości, skupienia i refleksji.

Koncentracja

Ćwiczenie koncentracji uwagi to bardzo trudne zadanie, ale niezbędne do prawidłowego rozwoju intelektualnego. Rodzice i bliscy dorośli powinni wspierać dzieci we wszystkich aktywnościach, które pomagają wydłużać czas koncentracji, szczególnie na tych zadaniach, które wymagają niepodzielności uwagi. Jedną z takich aktywności jest właśnie nauka czytania.

Emocje

Treść książki często staje się pretekstem do rozmowy z rodzicami czy rówieśnikami na ważne dla dziecka tematy.

Czytanie odpowiednich książek jest polecane jako forma leczenia psychoterapeutycznego dzieci nieśmiałych, nadmiernie agresywnych, z szeroko pojętymi trudnościami w rozwoju emocjonalno-społecznym. Książka może pomóc zarówno w poznaniu sytuacji, z którymi dziecko się nie zetknęło, jak też posłużyć za temat rozmowy o trudnych emocjach, których samo doświadcza. Czytanie uczy empatii i wrażliwości.

Odpoczynek

Są dzieci, które mają spore trudności ze zrelaksowaniem się, wyciszeniem i odpoczynkiem od nadmiaru stymulacji i wrażeń. Bywają przez to nadmiernie pobudzone i chaotyczne w działaniu.

Czytanie książek to jeden z najlepszych sposobów relaksu. Podróż w świat wyobraźni daje wytchnienie i tak potrzebną współczesnym dzieciom ciszę, zwłaszcza po zbyt długim oglądaniu telewizji czy graniu na komputerze.

Wspierajmy, cieszmy się z postępów, czytajmy!

Nie ma wątpliwości, że czytanie jest niezbędne dla rozwoju naszych dzieci. Na szczęście stanowi jedną z niewielu konieczności życiowych, która jest zarazem przyjemna. Sprzyja harmonijnemu rozwojowi intelektualnemu i emocjonalnemu oraz, co najważniejsze dla samego czytelnika, przynosi mnóstwo frajdy! Czytanie książek nie jest lekarstwem na wszystkie trudności naszych dzieci w nauce, ale niewątpliwie jest jednym z najlepszych sposobów na ich uniknięcie. Czytanie to także świetna zabawa!

Zapraszam do biblioteki.

E. Mieleniewska

 

Uwaga!

Informujemy, że od poniedziałku 10 września obowiązuje nowy plan lekcji.

 

Dowóz dzieci

INFORMACJA DO RODZICÓW I UCZNIÓW SSP
IM. FERDYNANDA MARECKIEGO W SUPRAŚLU DOJEŻDŻAJĄCYCH
Z MIEJSCOWOŚCI: ŁAŹNIE, PODŁAŹNIE, KOL.KOZŁY, SOKOŁDA, KOL ZDROJE, MIĘDZYRZECZE
W  ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Od dnia 17 września b.r. dowóz dzieci będzie realizowany samochodem MERCEDES według harmonogramu nr  1:
Kurs o godz. 7.10

W sytuacjach uniemożliwiających dowóz dzieci w/w środkiem transportu przewóz odbywać się będzie samochodem CITROEN według harmonogramu  nr 2 :
Kursy: 6.40 i 7.10
( o czym poinformujemy rodzica/ opiekuna prawnego pisemnie lub telefonicznie)

 

Informacja o planie lekcji

W zakładce Plan lekcji został opublikowany nowy rozkład zajęć na rok szkolny 2018/2019. Zastrzegamy sobie możliwość niewielkich zmian w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Prosimy o wyrozumiałość i sprawdzanie go na bieżąco. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Akcja letnia w SSP Supraśl!

sport-ruchomy-obrazek-0415

 

Półkolonie w dniach 27-31 sierpnia 2018 w godzinach od 8.00 do 14.00.

Letni obóz sportowy w dniach 27-31 sierpnia 2018 w godzinach od 9.00 do 12.00.

Zapraszamy zapisane dzieci.

gif pochodzi ze strony www.gify.net

 

Komunikat dla nauczycieli SSP w Supraślu

Sierpniowa Rada Pedagogiczna planowana jest na 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) na godz. 10.00. Termin może ulec zmianie, o czym będziemy niezwłocznie informować.

Dyrekcja

 

SPRAWOZDANIE Z INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 POD TYTUŁYM: „KLUB MŁODYCH ODKRYWCÓW”

Zajęcia Klubu Młodego Odkrywcy to pierwszy krok w kierunku zaszczepienia wśród uczniów „mody na eksperymentowanie” i próba rozbudzenia w nich pasji naukowych i badawczych, rozwijanie umiejętności rozpoznania głównych cech myślenia i badania naukowego oraz rozumienia powodów wyprowadzania takich, a nie innych wniosków. Ogromny wpływ zabaw badawczych na rozwój i wychowanie dzieci związany jest z faktem, iż każda zabawa tego rodzaju niesie ze sobą ładunek pozytywnych emocji, co wspiera proces uczenia się. Najlepiej, bowiem zapamiętujemy to, co nam się miło kojarzy. Przy okazji uczy się planowania własnych działań, poszukiwania oryginalnych pomysłów i rozwiązań. Zabawy badawcze, doświadczenia, eksperymenty są też świetną okazją do kształtowania się w umyśle dziecka nowych operacji umysłowych takich jak: analiza, synteza, porównywanie i uogólnianie. Przy okazji dzieci rozwijają wytrwałość, koncentrację uwagi i spostrzegawczość. Uczą się przez działanie, zbierając swoje doświadczenia „ręką, sercem i głową”. Odkrywcy podchodzą do stojących przed nimi wyzwań z odwagą i determinacją.

Zajęcia te miały na celu opanowanie przez uczniów umiejętności prowadzenia eksperymentów, zadawania pytań i wyciągania wniosków a także szerszy wymiar integracji zespołu klasowego. Dostarczały one możliwości do nabywania umiejętności uniwersalnych i ważnych w życiu społecznym. Kształtowały w klubowiczach między innymi cechy szczególnie dobrze widziane przez pracodawców: umiejętność pracy w grupie, zdolność do rozwiązywania problemów, naukę optymalnego zużywania materiałów i wykorzystania czasu, swobodę posługiwania się narzędziami, zdolność przyjmowania i wykorzystywania informacji oraz budowanie poczucia własnej wartości. Odkrywcy podchodzili do stojących przed nimi wyzwań z odwagą i determinacją. Uważamy że dzieje się to nadal nie tylko w szkole, ale także w życiu rodzinnym i -- później moż zawodowym. Zachęcani do samodzielnego poszukiwania rozwiązań klubowicze byli aktywni i twórczy, a potknięcia traktowali nie jako klęskę, ale jako część drogi wiodącej do celu.Niezwykle interesująca dla prowadzących była obserwacja dziecięcej ciekawości, którą rozbudzano pod wpływem odpowiedniej stymulacji przeprowadzanej przy pomocy aktywności związanej z eksperymentowaniem i doświadczaniem, przy zachowaniu zasad konstruowania wiedzy.

Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki.

Glenn Doman

Dzieci już od urodzenia są ciekawskimi odkrywcami i badaczami. Aktywność poznawcza jest dla nich w pewnym sensie rzeczą naturalną wynikającą z wrodzonej potrzeby wysiłku umysłowego. Zazwyczaj przejawia się w zadawaniu przez dziecko pytań. Aby jednak wystąpiła ona w takim stopniu, który miałby większe znaczenie dla jego rozwoju, należy aktywność poznawczą dzieci stymulować i ukierunkowywać. Można to robić za pośrednictwem zabawy, w trakcie, której dziecko ma okazję do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące je pytania. Podczas zabawy dziecko może realizować czynności badawcze, pojawiające się w momencie, gdy styka się ono z nowymi bodźcami czy sytuacjami. Działalność badawcza wywiera korzystny wpływ na różne sfery rozwoju dziecka, m.in. sferę aktywności twórczej. Dzieje się tak, gdyż dziecko podejmując zabawę badawczą staje przed określonym problemem, którego rozwiązanie jest bezpośrednim celem samej zabawy. Rozwiązując ten problem różnymi metodami, zależnymi od poziomu rozwoju myślenia, dziecko prowokowane jest do wyciągania wniosków, szukania zależności, określania przyczyn i skutków. Właśnie te zajęcia służyły dzieciom do realizacji tych wszystkich zamierzeń.

Na zajęciach Klubu Młodego Odkrywcy uczniowie odkrywali świat wulkanów. Dowiedzieli się trochę o ich powstawaniu i rodzajach, a potem każdy klubowicz zrobił swój własny wulkan. Była świetna zabawa, niemały bałagan i "wielkie oczy", gdy z wulkanu zaczynała płynąć "lawa". Na kolejnych zajęciach uczniowie rozpoznawali środowisko kwaśne, obojętne i zasadowe. Przygotowaliśmy ciecz nienewtonowską. Badaliśmy czy produkty spożywcze przewodzą prąd elektryczny. Sprawdzaliśmy czy w śmietanie jest skrobia. Przeprowadziliśmy sportowe pożegnanie zimy. Badaliśmy długość zjazdu na sankach w zależności od masy ciała zjeżdżającego. Te wyczyny na sankach zakończyliśmy ogniskiem i kiełbaskami. Kolejne spotkanie w ramach innowacji to nauka metodą jigsaw. Uczniowie klas czwartych uczyli się „chemii” w grupach a następnie przekazywali tę wiedzę innej grupie - ucząc innych. Praktycznie mogli wykonać doświadczenia: magiczny obrazek, dyfuzja barwników, sztuczna krew, chemiczny gejzer, potwierdzenie prawa zachowania masy doświadczenie z dmuchaniem balonów przez dwutlenek węgla powstający w wyniku reakcji octu z sodą. W ten sposób wzięliśmy również udział w Światowym Tygodniu Mózgu w naszej szkole.

Zakończenie:

Po każdych zajęciach przeprowadzano ewaluację zajęć. Wyciągano wnioski. Przeprowadzono ewaluację końcową.Efektem innowacji jest opanowanie przez uczestników zajęć podstawowej umiejętności prowadzenia eksperymentów, umiejętności zadawania trafnych pytań i wyciągania prawidłowych wniosków. Współpraca w grupie dostarcza umiejętności uniwersalnych i ważnych w życiu społecznym. Kształtuje w klubowiczach między innymi cechy szczególnie dobrze widziane przez pracodawców: operatywność, łatwość rozwiązywania problemów, optymalne planowanie i wykorzystanie czasu, oszczędne zużywanie materiałów i swobodę posługiwania się narzędziami, zdolność przyjmowania i wykorzystywania informacji oraz budowanie poczucia własnej wartości. Odkrywcy podchodzili do stojących przed nimi wyzwań z odwagą i determinacją. Nauczyli się samodzielnie poszukiwać rozwiązania trudnych zadań. Są aktywni i twórczy, a potknięcia traktowali nie jako klęskę, ale jako część drogi wiodącej do celu.

Zajęcia z innowacji pedagogicznej pt. „Klub Młodych Odkrywców” uważamy za zakończone sukcesem. Była dobra zabawa, uczenie się od siebie nawzajem i dobrze zaopatrzony bufet na podwieczorek ;). Najlepszą nagrodą i efektem jest pytanie uczniów czy w następnym roku znowu będą zajęcia.

Prowadzące:

Dorota Rusiłowicz

Urszula Głowacka

 

SPRAWOZDANIE Z INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Z FIZYKI “Symulacje i animacje fizyczne w procesie dydaktycznym”

Mając na uwadze własne obserwacje jako nauczyciela fizyki, zwiększenie efektywności procesu edukacyjnego, wskazywanie technik aktywnego uczenia się, częstsze wykorzystywanie technik IT w procesie nauczania oraz coraz większe zainteresowanie uczniów pracą z komputerem na zajęciach edukacyjnych, wyszłam z propozycją realizowania innowacji pedagogicznej z fizyki w roku szkolnym 2017/2018.

Fizyka jest przedmiotem niezwykle fotogenicznym, wiele zjawisk można pokazać w sposób atrakcyjny łącząc tekst z obrazem czy ruchem obrazu.

Unaocznienie uczniom pewnych pojęć i zagadnień sprawia, że szybciej i lepiej je zrozumieją, na dłużej zapamiętają. Symulacje komputerowe zjawisk przyrodniczych, wizualizacje, czy animacje są tu niezwykle pomocne. Wprowadzenie do kształcenia symulacji komputerowych jest uzasadnione, gdyż podwyższa jego efektywność w zakresie zrozumienia wiedzy, umiejętności i technicznych zdolności poznawczych uczniów. Symulacja komputerowa jest metodą uczenia się – nauczania przedmiotów o dużych walorach pedagogicznych. W świetle wyników badań twórcze rozwiązywanie problemów stanowi największe wartości pedagogiczne symulacyjnego uczenia się.

W ramach realizacji podstawy programowej z fizyki w roku szkolnym 2017/2018 wykorzystywane były symulacje i animacje z zasobów sieci internetowej.

Uczniowie klasy VII A obserwowali przebieg danych procesów fizycznych, uczyli się formułowania trafnych wniosków i spostrzeżeń, zaczęli dostrzegać związki pomiędzy danymi wielkościami fizycznymi. Zajęcia odbywały się raz na dwa tygodnie Podczas zajęć wykorzystywane były nie tylko programy symulacyjne, ale uczniowie uczyli się korzystać z technik komputerowych do odpowiedniego zapisywania zadań, wniosków, obserwacji itp.

Problemy techniczne, które wystąpiły w trakcie realizacji innowacji pedagogicznej nie pozwoliły na przeprowadzenie zajęć innowacyjnych w taki sposób, by zrealizować w pełni założone cele innowacji.

Dlatego nauczyciel fizyki podjął decyzję o modyfikacji zaplanowanej na ten rok szkolny innowacji pedagogicznej, by powtórzyć ją w przyszłym roku szkolnym.

Podjęte przez nauczyciela działania w związku z uatrakcyjnieniem zajęć fizycznych zwiększyło zainteresowanie uczniów fizyką i informatyką. Korelacja między-przedmiotowa pozwoliła na skierowanie uwagi uczniów na pożyteczne zastosowanie komputera oraz Internetu, a odciągnięcie ich od niepożądanych stron internetowych i pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego.

Dominika Dzięgielewska

Nauczyciel fizyki

 

Podsumowanie innowacji: „Muzyka filmowa jako sposób porozumiewania się i wyrażania uczuć – koncert młodych talentów”

Innowacja „Muzyka filmowa jako sposób porozumiewania się i wyrażania uczuć” realizowana w kl. V b objęła, w pewnych elementach, także uczniów kl. VII b, V a i kl. czwartych.Jest ona naszą odpowiedzią na trudności napotykane przez uczniów podczas analizowania i interpretowania przez nich tekstów literackich, a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej.

„Film bez muzyki był zaledwie sztuką oszukiwania niedoskonałości wzroku – zmysłu, który obrazy przetwarza z opóźnieniem. Stał się prawdziwą sztuką dzięki pierwszemu kompozytorowi ścieżki dźwiękowej, zsynchronizowanej z obrazem, Camillowi Saint-Saensowi. Ten francuski neoromantyk zapoczątkował nurt filmu artystycznego – film d’art. Wtedy narodziła się DZIESIĄTA MUZA, jak nazwał sztukę filmową Karol Irzykowski w jednej z pierwszych na świecie monografii kina” /Magdalena Gaj, OiFPECST/.

Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy z uczniami zauważyłyśmy, że poszukują oni sposobów wyrażania własnych emocji. Uczniom brakuje okazji do opowiadania i słuchania opowieści. Dlatego też główną motywacją opracowania innowacji była chęć zaspokojenia tych potrzeb oraz potrzeby wspólnego działania.

Motywem podjęcia innowacji była chęć nawiązania prawdziwego, autentycznego dialogu z młodzieżą na temat środków artystycznego obrazowania i ich funkcji w utworach lirycznych.

Poszukując atrakcyjnej płaszczyzny pochyliłyśmy się nad czymś znanym i bliskim, co łączy pokolenia. „Studio Accantus to zespół twórców i wykonawców tworzący własne projekty autorskie. Misją zespołu jest promowanie musicalu, muzyki filmowej i innych gatunków w Polsce i po polsku, w jak najlepszej formie”.

Twierdzenie, że uczniowie sięgają po wiersze z własnej i nieprzymuszonej woli jest błędne. Czy nasi uczniowie kochają kino? Tak. Teraz należy tylko zaszczepić im miłość do kina alternatywnego, artystycznego…. Drogą do sukcesu może być muzyka.

Jednym z efektów  wdrożenia innowacji było zaciekawienie  uczniów kinem alternatywnym. Zmuszenie do podjęcia dyskusji na tematy podejmowane w filmach skandynawskich – cenionych nie tylko w Europie. Podczas zajęć realizowanych w ramach innowacji, uczniowie utrwalili sobie zagadnienia teoretyczne związane z analizą i interpretacją utworów lirycznych. Nauczyli się rozpoznawać środki stylistyczne i wskazywać celowość ich stosowania. Dzięki innowacji powstał profilaktyczny, ale niosący także wielką wartość artystyczną spektakl „Pięć oceanów” z przepiękną oprawą muzyczną stworzoną w celu kształtowania postawy wrażliwości na ludzkie nieszczęście. We wrześniu wspólnie obejrzeliśmy seans Vaiana, po którym odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego. Taka formuła obowiązywała na wszystkich zajęciach podsumowujących seanse w ramach projektu Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej, w którym uczestniczyliśmy wraz z kl. V a. Obejrzeliśmy 7 filmów w ramach tego projektu i dwa spoza projektu. Uczniowie pracowali metodą kamishibai (jap. 紙芝居 kami-shibai, kami – papier, shibai – teatr, przedstawienie, dramat, sztuka) – teatr ilustracji, teatr obrazkowy, dosłownie: papierowy teatr. Jest to tradycyjna japońska sztuka opowiadania historii za pomocą ilustracji wykonanych na kartonowych planszach, wsuwanych do małej, płaskiej, drewnianej, otwartej częściowo skrzynki, pełniącej rolę sceny/ekranu o nazwie butai (scena). Myślę, że pozwoli ona uwolnić potencjał twórczego opowiadania i tym samym poprawi jakość prac stylistycznych uczniów, w myśl zasady, że najpierw uczymy mówić barwnie i żywiołowo, a potem takie będziemy czytać prace stylistyczne naszych uczniów: barwne i żywiołowe. Innowacja objęła także przygotowanie i przeprowadzenie turnieju PAN BRZECHWA ROBI SHOW w zespole wzbogaconym o polonistkę Barbarę Moniuszko. Odbył się wówczas niezwykły koncert promujący muzykę skomponowaną do wierszy jednego z najznamienitszych polskich poetów dziecięcych – Jana Brzechwy.

Dialog z muzyką filmową nie jest łatwy do osiągnięcia. Jak powszechnie wiadomo mówienie o sztuce, o muzyce czy malarstwie nie jest łatwym zadaniem, dlatego w styczniu, pragnąc poszerzyć własną wiedzę na ten temat, udałyśmy się na przepiękny koncert symfoniczny w wykonaniu Chóru i Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej „Muzyka Filmowa”, którego dyrygentem był Maciej Sztor

Urszula Arciszewska

Dorota Rusiłowicz

 

Wakacje!!!

urlop-i-wakacje-ruchomy-obrazek-0131

 

Słonecznych wakacji,

wielu inspirujących podróży,

czasu dla siebie i najbliższych

oraz

bezpiecznego powrotu do szkoły!

Do zobaczenia we wrześniu!

 

urlop-i-wakacje-ruchomy-obrazek-0041

gify pochodzą ze strony www.gify.net

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

 

Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy...

Wszystko kiedyś się zaczyna, ale też się kończy, o czym przekonałyśmy się wczoraj podczas wieczorku pożegnalnego naszych klas. Przecież tak niedawno obejmowałyśmy wychowawstwo w klasie I gimnazjum, a już musiałyśmy drukować świadectwa ukończenia gimnazjum. Trzy lata minęły bardzo szybko, ale wspomnienia związane z naszymi uczniami pozostaną w nas na bardzo długo. Wspólne wyprawy, rajdy, biwaki, wyjazdy do kina czy teatru, zrealizowane projekty i gry terenowe dostarczyły nam niesamowitych emocji.

Trudno się rozstać z tak dobrymi klasami, jakimi są obecne trzecie klasy gimnazjum, ale ktoś mądry kiedyś powiedział, że nie wychowujemy dzieci dla siebie, tylko dla innych; parafrazując te słowa, można powiedzieć, że uczymy młodzież nie dla zaspokajania własnych ambicji, tylko dla ludzi, których spotkają na swojej drodze. Może brzmi to nieco patetycznie, ale pomaga zrozumieć mechanizm rządzący edukacją – taka jest po prostu kolej rzeczy, że uczniowie przychodzą i odchodzą...

Po wielu tygodniach przygotowań, gromadzenia i realizowania pomysłów uczniowskich, rozwiązywania mniejszych i większych problemów, łagodzenia niespodziewanie pojawiającego się napięcia nadszedł ten wyjątkowy wieczór, kiedy pięknie ubrani uczniowie podziękowali nauczycielom i rodzicom za trud ich pracy włożony w nauczanie i wychowywanie, przepięknie zatańczyli poloneza oraz bawili się wspólnie podczas ostatniej takiej dyskoteki.

W tym miejscu pragniemy gorąco podziękować wszystkim rodzicom uczniów naszych klas za trzy lata współpracy, za to, że zawsze mogłyśmy liczyć na Państwa pomoc i zrozumienie. Dziękujemy zwłaszcza tym rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie wieczorku pożegnalnego i sprawili, że był to wyjątkowy wieczór.

Pragniemy też podziękować Wam, nasi drodzy uczniowie, za Wasze zaangażowanie, współpracę z nami, zaufanie i wzajemną życzliwość, dzięki której lata nauki w gimnazjum były dobrymi latami. Dziękujemy za Wasze niekończące się pomysły, dbałość o własny rozwój i życzliwą atmosferę w klasach. Życzymy, byście wykorzystali swoje zdolności i umiejętności i zrealizowali wszystkie postawione cele. Bądźcie szczęśliwymi, spełnionymi ludźmi!

Barbara Moniuszko

Monika Trzeszczkowska

 

bPS. Dziękuję pani Monice za wiele lat wspólnej pracy, życzliwość, zrozumienie oraz codzienne wsparcie.

Barbara Moniuszko

ad. PS. Cieszę się, że mogłam stanowić chociaż tło dla tak barwnej, przebojowej, kreatywnej i pozytywnej osoby, jaką jest pani Barbara. Dla mnie po prostu koleżanka Basia :-).

Masz tyle energii, że nieraz nie potrafiłam Ci dotrzymać kroku. Przystawałam zasapana, drapiąc się po głowie: skąd ona ma siłę na to wszystko? I czas, otwierając kolejnego służbowego maila o pierwszej w nocy. Ale tak właśnie wygląda praca z najlepszymi...

Monika

 

Bardzo, bardzo chcieliśmy pojechać w wysokie góry...Wycieczka w Góry...Śwętokrzyskie

Oto fotorelacja z trzydniowej wycieczki kl. V b i VII a w Góry Świętokrzyskie! Tu byliśmy i to widzieliśmy: Dąb Bartek, Kielce, Święty Krzyż i spotkanie z misjonarzem z Kanady, Chęciny,   zapierająca dech w piersiach Jaskinia Raj, a na zakończenie urokliwy Sandomierz, i warsztaty cukiernicze w Krówkarence w Opatowie! Mamy co wspominać, jednocześnie planując kolejną wyprawę!

Uczniowie kl. V b i VII a

 

Podziękowanie

Dziękuję w imieniu całego Klubu za kolejny rok dobrej współpracy z dyrekcją, nauczycielami oraz całym personelem obsługi szkoły.

Prezes KKS Bushido Supraśl

Grzegorz Żendzian

 

ORTOGRAFIA TRUDNA TO SZTUKA, LECZ CZASU NA NIĄ NIE SZKODA

Sprawozdanie z innowacji ortograficznej

Innowacja ortograficzna była przeprowadzona w klasach II a i III a gimnazjum.

Inspiracją do opracowania innowacji stały się spostrzeżenia wynikające z codziennej pracy. Analiza prac pisemnych uczniów wskazywała na zaległości w zakresie poprawnego pisania i stosowania znaków interpunkcyjnych, a także rzadkie sięganie do słownika ortograficznego lub innych źródeł w celu sprawdzenia poprawności zapisu. Celem innowacji było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów klas II i III w zakresie znajomości i praktycznego zastosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych, co powinno pozytywnie przełożyć się na podniesienie wyników nauczania, ale też wyników egzaminu gimnazjalnego. Jak wskazuje analiza, uczniowie na egzaminie rzadko otrzymują punkty za ortografię i interpunkcję. Stąd też pomysł na innowację ortograficzną, która będzie przeprowadzona w sposób nowatorski i atrakcyjny dla ucznia.

Na zajęciach uczniowie przypomnieli podstawowe zasady ortograficzne i interpunkcyjne. Kształcili nawyk poprawnego zapisywania wyrazów poprzez pracę ze słownikiem ortograficznym. Otrzymywali od nauczyciela zestawy zadań do wykonania. Co dwa miesiące, pracując w grupie, przygotowywali plakaty z ćwiczoną zasadą, które były wywieszane w pracowni polonistycznej lub na korytarzu w widocznym miejscu. W ten sposób stale utrwalali właściwą pisownię. Ułożyli hasła na temat znajomości reguł ortograficznych i potrzeby korzystania ze słownika. Uczniowie pracowali indywidualnie, zespołowo i w grupach.

Efekty innowacji:

- utrwalenie poznanych zasad;

- wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce;

- rozwijanie zdolności plastycznych i kreatywności ucznia;

- kształtowanie umiejętności pracy w grupie;

-wyłonienie Mistrzów Ortografii w klasach;

- wykonane stałej ekspozycji wyjątków ortograficznych na schodach w prawym skrzydle szkoły.

Dorota Ofman

 

Sukcesy matematyczne-Kangur 2018

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” ma swoje korzenie w Australii. Obecnie bierze w nim udział ponad sześć milionów uczniów z ponad 60 krajów, w tym z 23 krajów Europy.

Wspólna dla wszystkich data konkursu oraz te same zestawy zadań dla poszczególnych kategorii wiekowych podnoszą jego atrakcyjność.

15 marca 2018 r. o 9:00 61 uczniów naszej szkoły (z 371338 startujących w Polsce) przystąpiło do kolejnej XXVII edycji tego konkursu. Uczniowie startowali w 5 kategoriach wiekowych: Żaczek, Maluch, Beniamin, Kadet, Junior. Tego też dnia otrzymali zabawki logiczne z drutu.

Tegoroczne wyniki napawają nas dumą i radością.

Laureatem został:

Julian Żmojda – przygotowywany przez p. Halinę Stasienko.

4 uczniów uzyskało wyniki bardzo dobre:

Maja Czyżewska – nauczyciel prowadzący p. Iwona Lepionka

Michalina Muszyńska – przygotowana przez p. Elżbietę Trochimowicz

Zuzanna Sieradzka, Adrian Budzisz – oboje przygotowywali się pod kierunkiem p. H. Stasienko.

Mamy też wyróżnienia:

Oliwia Makarewicz

Bartosz Muszyński

Weronika Puławska

Antonina Olechno

Anna Janowska

Hubert Muszyński

Iwo Koroloczuk

Jakub Zajczyk

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy.

Szkolny Koordynator Konkursu

 

Rajd z okazji Dnia Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy rajd z taczką, w którym uczestniczyli uczniowie klas IV – VII i gimnazjum. Na trasie prowadzącej uliczkami Supraśla grupy miały do wykonania niezwykłe zadania. Wymagały one współpracy i twórczego myślenia. Zaczęliśmy od zadania sportowego, potem przyszła kolej na łamigłówki matematyczne i niekonwencjonalne rozwiązania „Czarnych historii”. Na punkcie na plaży sprawdziliśmy wiedzę o sporcie. Tam także należało popisać się umiejętnością rzutu do kosza oraz sprawdziliśmy szybkość, z jaką nasi koledzy i koleżanki są w stanie wieźć piłkę taczką!

Na schodach przy Monasterze uczniowie szukali ukrytych karteczek i układali hasła związane
z wartościami oraz słowa z ciał. Chłopcy pokazali swoje artystyczne umiejętności wykonując makijaż dziewczętom. Te konkurencje wzbudzały salwy śmiechu.

Na zakończenie młodzież wzięła udział w Crossball Challenge - czyli próbowali trafić w słupek bramki piłką nożną, strzelali w bramkę podzieloną na strefy punktowe, a potem mieli jedną minutę na wykonanie jak największej ilości skoków na skakance.

Po powrocie do szkoły narysowali mapę okolic Supraśla na placu apelowym i udali się na przepyszny poczęstunek przygotowany przez rodziców z okazji naszego święta.

Uczniowie klasy V a i V b wraz z wychowawczyniami

 

Międzynarodowe Mistrzostwa Białegostoku w karate olimpijskim dzieci i młodzieży

W dniu 10.06.2018 r. odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Białegostoku w karate olimpijskim dzieci i młodzieży, zorganizowane przez Młodzieżowy Klub Sportów Walki ,,Shogun” Białystok. W rywalizacji wzięli udział karatecy z 3 białoruskich klubów (Edelweis Pińsk, Klub Karate Witebsk, Klub Karate Shito-ryu Grodno) oraz 4 polskich (Białostocki Klub Karate, Tomadachi Białystok, Młodzieżowy Klub Sportów Walki ,,Shogun” Białystok i Klub Karate Shotokan ,,Bushido” Supraśl). Supraski klub reprezentowało 17 karateków, którzy zdobyli łącznie 12 medali (2 złote, 2 srebrne, 8 brązowych). Najlepiej tym razem wypadła Julia Mazurczyk, która zdobyła złoty medal w kategorii walka z fantomem oraz srebrny medal w kata (układ technik). Na szczególną uwagę zasługuje też występ Viktorii Popławskiej, złotej medalistki w kata. Zawodniczka wygrała swą konkurencją z osobami trenującymi znacznie dłużej od niej (ćwiczą też w supraskim klubie).

Z ,,Bushido” Supraśl medale wywalczyli:

Julia Mazurczyk (złoto w fantomie i srebro w kata), Viktoria Popławska (złoto w kata), Philip Domaszewicz (srebrny medal w kata), Przemysław Żendzian (brąz w kata i kumite), Aleksandra Miszczuk (brąz w fantomie i w kata), Piotr Redo (brąz w kata), Magdalena Bogucka (brąz w kata), Aleksander Jaroszewicz (brąz w kata) i Karolina Domaszewicz (brąz w kata).

Niektórzy z naszych zawodników wystąpili po raz pierwszy w zawodach i było to dla nich duże wyzwanie, a przede wszystkim umiejętność opanowania stresu przed i w czasie występu. Podczas turnieju niektóre konkurencje (szczególnie w kata) były na wysokim poziomie sportowym. Prym wiedli w nich bardzo dobrze wyszkoleni karatecy z białoruskich klubów. Powyższy turniej był kolejnym pomyślnym sprawdzianem dla naszych karateków. Dotychczasowe osiągnięcia napawają optymizmem, bowiem już w połowie tego roku zdobyliśmy 26 medali a w całym 2017 r. było ich 24.

Trener Grzegorz Żendzian

 

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej: „Czytam. Bo lubię.”

Innowacja pedagogiczna realizowana była w drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018 w wymiarze dwóch godzin miesięcznie podczas lekcji języka polskiego oraz dwóch godzin zajęć bibliotecznych. Ze względu na dużą ilość zaplanowanych działań kontynuowana będzie również w następnym roku szkolnym. Głównym celem realizowanych zadań było rozbudzanie w uczniach naszej szkoły i ich rodzicach pasji czytelniczych, uczestnictwo w życiu kulturalnym poprzez wybór i lekturę wartościowych książek, poprawa jakości pracy szkoły poprzez tworzenie warunków do rozwoju intelektualnego i osobowościowego uczniów oraz kształtowanie w nich odpowiedzialności za wyniki swojej pracy indywidualnej i grupowej a także wzmacnianie poczucia własnej wartości i pewności siebie. Jesteśmy przekonane, że wszystkie cele udało nam się zrealizować: uczniowie bardzo chętnie włączali się we wszystkie zadania, proponowali własne rozwiązania, twórczo rozwiązywali pojawiające się problemy, współpracowali ze sobą, poznali wiele wartościowych książek.

Innowacja przebiegała dwutorowo: w bibliotece uczniowie poznawali historię druku, etapy powstawania książki, podział książek ze względu na zawartość; na języku polskim rozwiązywali konkretne zagadnienia związane z czytelnictwem wśród dzieci i młodzieży. Efekty naszych działań prezentowałyśmy wspólnie – np. czytanie pod gwiazdami czy warsztaty czytelnicze odbywały się w bibliotece, naturalnym środowisku książek.

W trakcie realizacji innowacji wykorzystałyśmy wiele metod aktywizujących, np. sześć myślowych kapeluszy, burzę mózgów, dramę – tu wejście w rolę, płaszcz eksperta, dyskusję panelowa, stopklatkę; metaplan, zdania niedokończone, 356, przekład intersemiotyczny, prezentacje multimedialne, lapbooki, itp. Najczęściej pracowałyśmy metodą projektu, uczniowie w grupach zadaniowych przygotowywali poszczególne zadania – od fazy projektu do wykonania.

Od lutego 2018 roku zrealizowane zostały następujące zagadnienia i tematy:

1. Sąd nad książką – czy jest jeszcze człowiekowi potrzebna? (metoda sześciu myślowych kapeluszy, zdania niedokończone);

2. Jak zachęcić ludzi do czytania książek? (burza mózgów, metoda 356, metoda projektu);

3. Promocja czytelnictwa: agencja reklamowa zaprasza... (przekład intersemiotyczny, lapbooki, prezentacje multimedialne, gry komputerowe);

4. Czytanie pod gwiazdami – cykliczna akcja prowadzona przy współpracy z biblioteką szkolną i publiczną (happening społeczny);

5. Czytanie na świeżym powietrzu – cykliczna akcja prowadzona przy współpracy z biblioteką szkolną i publiczną (happening społeczny, wejście w rolę, burza mózgów);

6. Od czytania do programowania – udział klasy w warsztatach prowadzonych przez
p. Dominika Sołowieja, zorganizowanych przy współpracy z biblioteką publiczną;

7. Pograj ze mną czytelniku – książka jest dobra na wszystko (przekład intersemiotyczny: gry planszowe, gry komputerowe);

8. Pan Brzechwa Robi Show – turniej humanistyczny dla klas IV (burza mózgów, przekład intersemiotyczny, zdania niedokończone).

Po każdym zadaniu i pod koniec roku szkolnego przeprowadzałyśmy ewaluację wykorzystanych metod i zrealizowanych tematów. Z rozmów z uczniami klasy Va jasno wynika, że zajęcia bardzo im się podobały, były różnorodne i ciekawe, angażowały wszystkich uczniów, dawały szansę wykazania się swoimi możliwościami i zdolnościami, pozwalały wyrażać własne emocje i uczucia, wyzwalały kreatywność i ukryte do tej pory przeróżne talenty. Ze względu na dużą popularność niektórych działań – czytanie pod gwiazdami, które zgodnie z pomysłem uczniów od nowego roku szkolnego będzie się nazywało „czytanie w altanie” oraz czytanie na świeżym powietrzu, a także na szereg działań, które jeszcze nie zostały zrealizowane ze względu na ograniczenia czasowe (np. sportowe wyścigi literkowe, szkolny dzień czytania czy chociażby czytam z mamą, czytam z tatą), zdecydowałyśmy się kontynuować innowację w przyszłym roku szkolnym.

Barbara Moniuszko

Ewa Mieleniewska

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Serdecznie zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018,

które rozpoczną 23 czerwca msze święte o godz. 8.00.

Około godziny 9.00 młodzież wraz z wychowawcami będzie uczestniczyć w części oficjalnej na hali gimnastycznej,

po której uczniowie ponownie spotkają się z wychowawcami w salach.

 

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej „Supraśl – moja mała Ojczyzna” w latach 2016-2018

Opis innowacji

Innowacja pedagogiczna była realizowana w terminie od 15.09.2016 r. do 22.06.2018 r. według opracowanych założeń i harmonogramów w ramach zajęć pozalekcyjnych w klasie III a, a następnie kontynuowana z klasą IVb i IVa. Niniejsza innowacja pedagogiczna posłużyła kształtowaniu postawy przywiązania do kraju, wprowadzeniu uczniów w świat wartości uniwersalnych. Jej założeniem było ukształtowanie w uczniach trwałej postawy miłości i przywiązania do ziemi ojczystej, by pozostała w nich na całe życie. Kształtowanie postawy miłości i przywiązania do Ojczyzny należało rozpocząć od postaw wobec jego najbliższego, dobrze mu znanego otoczenia: rodziny, miasta. By tak się stało innowacja zakładała ścisłą współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Powyższa innowacja jest zgodna z Podstawą Programową Edukacji Wczesnoszkolnej.

20180525_113935[1]Cele innowacji

Program edukacji patriotycznej „Supraśl – moja mała Ojczyzna”, który był realizowany w Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu miał charakter innowacyjny. Edukacja patriotyczna była realizowana do tej pory jedynie przy okazji znaczących świąt narodowych, nie dotyczyła również tak wielu aspektów.

Wprowadzenie innowacji przyniosło wymierne korzyści dla rozwoju naszych wychowanków, jak i samej placówki.

Głównym celem innowacji „Supraśl – moja mała Ojczyzna” było wzbudzenie wśród dzieci miłości i przywiązania do ziemi ojczystej. Wśród celów szczegółowych realizowane było:

- wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,

- zapoznanie z najbliższą okolicą,

- budzenie poczucia przynależności narodowej,

- wzbudzanie szacunku dla symboli narodowych,

- kultywowanie regionalnych tradycji świątecznych i innych obrzędów i obyczajów

- zapoznanie ze świętami oraz związanymi z nimi polskimi tradycjami i obrzędami, pielęgnowanie ich,

- przybliżenie dorobku kulturowego przeszłych pokoleń

20180525_115127[1]Przebieg innowacji

Z obserwacji prowadzonych w trakcie realizacji innowacji pedagogicznej wynika, że uczniowie chętnie uczestniczyli w różnego rodzaju spotkaniach, systematycznie brały udział w realizacji bloków tematycznych poświęconych edukacji patriotycznej i wychowania do wartości podczas zajęć edukacyjnych przeprowadzanych na terenie szkoły.

Wśród tematyki tych bloków znalazły się:

Biało-czerwony tydzień, Świąteczne tradycje, Katyń-ocalić od zapomnienia, Supraśl-spacer z przewodnikiem, Symbole narodowe, Tańce i stroje ludowe, Moja rodzina, Piosenka patriotyczna, Prawa dziecka.

Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali opowieści o rozwoju przemysłu włókienniczego w naszym miasteczku, miały okazję zwiedzić supraskie Domy Tkaczy oraz Liceum Sztuk Plastycznych- dawny pałac Buholtza.

W Galerii Zmiennej w Centrum Kultury i Rekreacji poznawały sylwetkę znanego fotografika i naszego rodaka Wiktora Wołkowa. W bibliotekach miały możliwość oglądania na bieżąco wystaw wydawnictw regionalnych o Supraślu i okolicach.

Odbyliśmy spotkania z Burmistrzem Supraśla, który opowiedział uczniom historię Pomnika Orła Białego, a także ciekawie przybliżył nam efekty prac archeologicznych w Parku Saskim i w Dębowiku. Pani Joanna Sokólska opowiedziała nam historię powstawania szkół w Supraślu. Pan Jerzy Górko przybliżył nam sylwetki znanych sportowców związanych z historią naszego miasta i uprawianymi przez nich dyscyplinami sportowymi. Spotkaliśmy się też na cmentarzu parafialnym z ks. Andrzejem Chutkowskim, który opowiedział nam historię nagrobków Buholtza i Zacherta. Wspólnie porządkowaliśmy opuszczone groby.

W czerwcu 2017r. z panią przewodnik Katarzyną Kopeć spacerowaliśmy szlakiem „Szwędaczek Supraskich”. Przybliżyła dzieciom legendy i podania o Supraślu. Były też wróżby z nasion oraz nimfy wodne a nawet duch Puszczy.

Przez cały okres trwania innowacji w klasowej biblioteczce były dostępne albumy, atlasy, przewodniki po Polsce,teksty podań i legend. Podczas codziennego czytania dzieci były również zaznajamiane z tymi pozycjami.

Dzieci aktywnie uczestniczyły w proponowanych aktywnościach np.

Biało-czerwony tydzień, w ramach którego odbył się pokaz mody patriotycznej, quiz wiedzy o Polsce, koncert piosenki patriotycznej, dzieci wykonywały prace plastyczne i zaprezentowały je później w wspólnej wystawie. Z chęcią podjęły się też wykonania kotylionów, które zdobiły ich ubrania podczas uroczystości. W harmonogramie uroczystości szkolnych nie zabrakło obchodów Dnia Niepodległości, Święta Flagi i Konstytucji 3 maja oraz Święta Patrona-podczas której uczniowie wykonali wspaniałą pracę plastyczną „Portret Ferdynanda Mareckiego” o prezentację multimedialną dotyczącą historii jego pobytu w Supraślu.

Zaangażowanie uczniów było widoczne podczas występów artystycznych, kiedy z należytą powagą prezentowały pieśni i poezję patriotyczną.

Zaangażowanie dzieci znalazło także potwierdzenie w postaci udziału w zrealizowanych konkursach. Największym powodzeniem cieszył się konkurs Najpiękniejsze zabytki w moim mieście.

Uczniowie zwiedzili Muzeum Ikon w Supraślu, Muzeum Drukarstwa i Papiernictwa oglądały maszyny drukarskie, poznały historię druku oraz własnoręcznie wykonały zakładki do książki jak też kartki pocztowe.

Przez cały czas tworzyły swoje legendy, które wcześniej zasłyszały od swoich rodziców, dziadków i znajomych.

Efektem, a zarazem owocem naszej pracy w ramach innowacji pedagogicznej jest wydanie książki pt: „Legendy Supraśla opowiedziane przez dzieci”, oraz prezentacja multimedialna, która powstała dzięki współpracy z wieloma instytucjami i życzliwymi nam ludźmi. Książka otrzymała pozytywne recenzje ze strony Dyrekcji Szkoły, nauczycieli, rodziców oraz środowiska lokalnego.

20180525_115901[1]Ewaluacja

Ewaluację prowadziłyśmy na bieżąco oraz pod koniec w formie podsumowania. Ponieważ innowacja realizowana była w formie zajęć pozalekcyjnych kontrolowane były umiejętności i wiadomości w atrakcyjnej dla uczniów formie quizów, konkursów, prac plastycznych, wystaw oraz książki.

Zostały przygotowane i przeprowadzone ankiety ewaluacyjne dla uczniów oraz ich rodziców, którzy ocenili bardzo pozytywnie walory prowadzonych działań innowacyjnych.
Podsumowaniem innowacji było spotkanie z Panem Burmistrzem, Dyrekcją szkoły oraz Rodzicami. Podczas spotkania odbył się: klasowy turniej wiedzy o mieście Supraśl, prezentacja multimedialna, pokaz książki, degustacja potraw regionalnych. Uwieńczeniem pracy uczniów było wręczenie przez Burmistrza Supraśla dyplomów uczestnictwa.
Rezultaty wdrożonej innowacji zostały przedstawione na zebraniu końcowym z Rodzicami oraz na końcoworocznej Radzie Pedagogicznej.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA OPRACOWANA I ZREALIZOWANA PRZEZ:

mgr Renatę Kryńską
mgr Annę Puławską

 

Wspólny finał innowacji pedagogicznych: „Z teatrem za pan brat” oraz „Taniec polski jako element edukacji patriotycznej”

18 czerwca na w Domu Ludowym odbył się finał innowacji pedagogicznych: „ Z teatrem za pan brat” oraz „Taniec polski jako element edukacji patriotycznej” realizowane w klasach III a i III b.

Dzieci z klasy III b przedstawiły swoje umiejętności artystyczne w spektaklu teatralnym pt. „Kot w butach”. 

Natomiast uczniowie Klasy III a prezentowały się w tańcach: Polonez, Trojak, Krakowiak oraz walczyk.

Prezentacja dorobku artystycznego na scenie niewątpliwie dowartościowuje uczniów. Sprawia, że wierzą w siebie, wiąże się też z przełamaniem lęku i nieśmiałości, a widzom dostarcza wielu niezapomnianych wrażeń.

Kreacje artystyczne uczniów oklaskiwała licznie zgromadzona publiczność, która wypełniła salę Domu Ludowego do ostatniego miejsca.

19 czerwca dzieci z klasy III b zaprezentowały „Kota w butach” na deskach Teatru Wierszalin społeczności szkolnej oraz dzieciom z przedszkola.

Wychowawczynie klas III a i III b

 

KAJAKI, SŁOŃCE I MIŁE CHWILE NAD RZEKĄ

ZDOBYWAMY NOWE UMIEJĘTNOŚCI NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z PANIĄ ANIĄ!

Uczniowie IV a i V a

 

Udzielamy pierwszej pomocy

Wakacje tuż, tuż. Każdy już myśli o odpoczynku, wycieczkach, zabawach. Zawsze należy pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Trzeba również znać zasady postępowania, gdy zauważymy, czy jesteśmy świadkami wypadku. Przed wakacjami uczniowie edukacji wczesnoszkolnej uczą się lub utrwalają umiejętności a zakresu udzielania pierwszej pomocy. To ważne, by od najmłodszych lat uświadamiać, że nie możemy być obojętni wobec ludzi potrzebujących, a niesienie pomocy jest obowiązkiem każdego człowieka. Dlatego dzieci w naszej szkole utrwalają numery telefonów do służb ratowniczych i ćwiczą na fantomach kolejne etapy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Grażyna Wróblewska

 

GMINNY KONKURS ,,MISTRZ ORIGAMI”

W naszej szkole od początku maja trwał Gminny Konkurs ,,Mistrz origami”, który miał na celu:

-propagowanie sztuki origami jako kreatywnego sposobu spędzania czasu wolnego,

-rozwiązywanie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży,

-rozbudzanie twórczej ekspresji dzieci,

-integrację środowiska lokalnego.

Był skierowany do uczniów kl. IV-VII szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Supraśl. Uczniowie z klasy III B gim. (pod kierunkiem p. Mojsak) oraz klas VI A i VI B część prac wykonywali na zajęciach.

Do 6.06.2018r. wpłynęło ponad 70 interesujących prac ze szkół w Supraślu, Ogrodniczkach i Sobolewie. Komisja konkursowa wybierająca najlepsze prace w kategoriach: origami przestrzenne (w tym modułowe) oraz origami płaskie, miała trudne zadanie.

I miejsce zajęli:

-Adam Sienkiewicz

-Sebastian Popławski

II miejsce:

-Jakub Godlewski

-Aleksandra Mancewicz

-Urszula Maksimowicz

III miejsce:

-Maciejowi Marculewicz

-Michał Boublej

-Ewa i Łucja Kopeć

-Paweł Skrzypek

Uroczyste wręczenie nagród przez p. Burmistrza nastąpiło 8 czerwca podczas Święta Szkoły w Supraślu. Uczniowie oraz goście mogli podziwiać barwną wystawę prac konkursowych.

Dziękuję wszystkim uczestnikom, gratuluję zwycięzcom i życzę wielu udanych pomysłów na origami, także w czasie zbliżających się wakacji.

Pomysłodawca i koordynator konkursu:

Halina Stasienko

 

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny “Panda” 2018

puchar-ruchomy-obrazek-001211 kwietnia 2018 r. odbył się Ogólnopolski Konkurs Matematyczny “Panda”, w którym wzięło udział 20 uczniów naszej szkoły.

Laureatem tego konkursu został Michał Puławski uczeń kl. IIIAG, a wyróżnienie zdobyła Alicja Śmietańska, również uczennica klasy IIIAG.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Grażyna Romanowicz

 

gif pochodzi ze strony www.gify.net

 

Wycieczka do Pacowej Chaty

Jednym z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w mijającym roku szkolnym jest podniesienie jakości edukacji przyrodniczej. Mając na uwadze te założenia zorganizowałyśmy swoim klasom wycieczkę na wieś. Dzieci miały tam możliwość poznania życia na wsi dawniej i dziś, maszyn i narzędzi rolniczych. Wypiekały na płycie kaflowego pieca własnoręcznie wykonane podpłomyki. Prały na tarze, maglowały, prasowały starym żelazkiem, oddzielały fasolę od grochu, malowały gliniane figurki, tkały i doskonale bawiły się. Nie zabrakło również ogniska z kiełbaskami.

Szczęśliwe, brudne i zadowolone wróciły do Supraśla.

Iwona Lepionka

Joanna Muśko

 

Urodziny patrona okazją do świętowania

10 czerwca każdego roku to wyjątkowa data w szkolnym kalendarzu imprez. W tym bowiem dniu sto dwadzieścia dwa lata temu urodził się wyjątkowy człowiek, patron naszej szkoły – Ferdynand Marecki. Święto szkoły, które obchodzimy w tym właśnie dniu, jest doskonałą okazją do pokazania i nagrodzenia inteligentnych, zdolnych, młodych ludzi, którzy w danym roku szkolnym osiągnęli najwyższe wyniki zarówno w nauce, jak i sporcie.

W tym roku po raz pierwszy po wielu latach przerwy przeprowadziłam wśród młodzieży plebiscyt „Ferdynandy”, w którym uczniowie najpierw wybierali kandydatów w czterech kategoriach: nauka, sport, kultura osobista, działania na rzecz innych, a następnie w tajnym głosowaniu wybierali zwycięzców. Swoje nagrody trzem wyróżniającym się uczniom przyznali też nauczyciele.

Oprócz statuetek, medali czy książek nagrodą dla najlepszych uczniów były występy artystyczne: tańce, przedstawienia, piosenki przygotowane przez dzieci zarówno z młodszych klas, jak i oddziałów gimnazjalnych.

Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tej uroczystej akademii.

Barbara Moniuszko

 

Agencja reklamowa zaprasza...

W ramach innowacji pedagogicznej „Czytam. Bo lubię.” klasa Va weszła w rolę pracowników agencji reklamowej „Przeczytaj mnie” i przygotowała kampanię reklamową wybranych książek dla dzieci i młodzieży. Uczniowie robili plakaty oraz lapbooki, a następnie zawiesili je na korytarzu przy sali nr 51, by każdy uczeń mógł podejść i przeczytać informacje na temat danej książki, i -być może – wypożyczyć ją ze szkolnej biblioteki.

Zainteresowanie efektami naszej pracy było ogromne. Przez wiele dni do ściany podchodzili różni uczniowie, wyciągali karteczki, czytali informacje, oglądali ilustracje i plakaty. Mamy nadzieję, że przynajmniej niektórzy sięgnęli później po książkę i ją przeczytali.

Barbara Moniuszko

 

Czytanie na świeżym powietrzu

7 czerwca w parku przy Domu Ludowym odbył się niezwykły happening czytelniczy: „Czytanie na świeżym powietrzu” w ramach innowacji pedagogicznej: „Czytam. Bo lubię” oraz w ramach ogólnopolskiej akcji: „Jak nie czytam, jak czytam!”. Głównym celem tego wydarzenia była promocja czytelnictwa, zachęta do wspólnego czytania oraz miłe i pożyteczne spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Organizacją całego przedsięwzięcia zajęła się klasa Va, która przeprowadziła kampanię reklamową, przygotowała ulotki zachęcające do wspólnego czytania oraz słodki poczęstunek, a także przebrała się za bohaterów ulubionych książek.

Zaprosiłyśmy na to wydarzenie dzieci z młodszych klas oraz młodzież z oddziałów gimnazjalnych, jak również gości: p. Radosława Dobrowolskiego – burmistrza Supraśla oraz p. Adama Jakucia – dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji. Wędrujący po Supraślu Czerwony Kapturek (uczennica realizująca swój projekt gimnazjalny) zapraszał również przypadkowych przechodniów do wzięcia udziału we wspólnym czytaniu.

Happening polegał na tym, że babcia Czerwonego Kapturka, czekając na swoją wnuczkę, zapraszała do swego domku różne osoby, które czytały fragmenty swoich ulubionych książek
i częstowały się przygotowanymi łakociami. Wszystkich zachwycił p. Adam Jakuć, który po mistrzowsku przeczytał fragment „Kubusia Puchatka” oraz „Legend supraskich”, duże brawa dostał też pan burmistrz, który przeczytał niezwykle ciekawy opis supraskiej sosny. Zanim babcia znalazła swojego Kapturka, fragmenty wierszy, opowiadań czy powieści przeczytało też wielu uczniów zarówno młodszych, jak i starszych. Był również czas na ciche czytanie książek na kocykach rozłożonych na trawie wokół sceny oraz słodki poczęstunek. Spotkanie skończyło się, gdy do babci dotarła jej ukochana wnusia...

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli czynny udział w naszym przedsięwzięciu oraz zapraszamy na kolejny happening czytelniczy już we wrześniu.

Barbara Moniuszko

Ewa Mieleniewska

Urszula Szypluk

Beata Ohajm

 

Z partnerską wizytą

Niedawno w naszej szkole gościliśmy grupę ok.30 bibliotekarzy z partnerskiego miasta Zgierz i powiatu zgierskiego. Zwiedzanie Supraśla i okolic rozpoczęte zostało od poznania szkoły, jej oferty, a przede wszystkim pracy obu bibliotek: szkolnej i publicznej zgodnie funkcjonujących w jednym budynku. Wymiana doświadczeń, prezentacja dorobku placówek, wspólne rozmowy przy porannym poczęstunku i …czas było ruszać ku kolejnym atrakcjom naszego pięknego Podlasia.

E. Mieleniewska

 

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

W tym roku odbyła się II edycja konkursu „FERDYNAND MARECKI, RYSZARD KACZOROWSKI- ZNANI, NIEZAPOMNIANI, PATRONI NASZEJ SZKOŁY”. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat życia i działalności patronów. Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania własnych talentów i umiejętności. Warunkiem uczestnictwa było napisanie pracy literackiej lub wykonanie pracy plastycznej. Komisja w składzie: p.Marek Tołoczko, p.Wojciech Dudziński i p. Dorota Ofman przyznała następujące miejsca i wyróżnienia.

KATEGORIA PLASTYCZNA

Kl. I- III SP

I m. Zuzanna Abłażewicz kl. I a

II m. Lena Sieczejko kl. I b

III m. Maja Czyżewska kl. II a

KL. IV- VI SP

I m. Weronika Żelazko kl. V a

II m. Wiktoria Kamińska kl. IV c

Rozalia Sołowiej kl. IV d

III m. Natalia Prokop kl. VI b

Bartosz Fidziukiewicz kl. V b

WYRÓŻNIENIA

Filip Domaszewicz kl. IV a

Iwo Karolczuk kl. V a

Maria Tarasiewicz kl. V a

Kl. VII i II, III gimnazjum

I m. Helena Janowska kl. III a

II m. Antoni Zemło kl. VII b

III m .Daria Maliszewska kl. VII b

KATEGORIA LITERACKA

Zwycięzcą została

Martyna Remiszewska kl. VI b

Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, serdecznie gratuluję i dziękuję za zaangażowanie i wykonanie prac. Zapraszam też do obejrzenia wystawy – przepięknych portretów naszych patronów.

Dorota Ofman

 

INFORMACJA

slonce-ruchomy-obrazek-0809

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole organizujemy PÓŁKOLONIE LETNIE DLA UCZNIÓW KLAS I-V

Towarzyszyć nam będzie hasło:

„Wakacje zdrowo, bez nałogów, na sportowo”

Półkolonie rozpoczynamy 27.08.2018r. - 31.08.2018 r.

ORGANIZATORZY

 

gif pochodzi ze strony www.gify.net

 

Kawiarenki szóstoklasisty – „Pieśń o lesie”

Na wiosenną nutę - tak można ogólnie nazwać kolejny krok naszych szóstoklasistów w ramach innowacji pedagogicznej. Wiedza, intensywna praca i ,,otwarte oczy”, pomysłowość, myślenie, spostrzeganie to wszystko miało ogromne znaczenie podczas realizacji zadań. Nasi uczniowie pracowali nad twórczością literacką i plastyczno-techniczną, pokonując niejednokrotnie różne bariery. Efektem ich zmagań są prace przygotowane do oceny zacnego Jury - plastyczne „Żubr-król Puszczy” oraz twórczość własna „Pieśń o lesie”. Natomiast prace zespołowe ukazują piękno przyrody i to właśnie one stały się materiałem dekoracji okolicznościowej w szkole.

17 maja 2018 roku zostały przeprowadzone zajęcia otwarte , gdzie kolejny raz szóstoklasiści mogli zaprezentować swoje prace na forum. Obecność leśników z Nadleśnictwa Supraśl pozwoliła naszym uczniom wcielić się w rolę dziennikarza przeprowadzającego wywiad ,,100 pytań do leśnika”. To była możliwość wymiany informacji i pozyskania nowej wiedzy. Podczas podsumowania zajęć szóstoklasiści mieli okazje utrwalić nowe słownictwo dotyczące zwierzyny leśnej i wykazać się w konkursie wiedzy dotyczącej lasu i zamieszkującej w nim zwierzyny. Cieszy nas fakt, że prace poetyckie i plastyczno-techniczne wykorzystane będą do wydania folderu promującego LP Nadleśnictwo Supraśl.

Dziękujemy naszym uczniom za ich kreatywność i pozytywną energię.

Jolanta R. , Renata B.

 

Olmipijka klas I - III

6 czerwca 2018 r. odbyła się w naszej szkole "Olimpijka" klas I-III. Uczestniczyły w niej dzieci z SP Ogrodniczki, SP Sobolewo oraz SSP w Supraślu. Wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni medalami, a opiekunowie klas pamiątkowymi statuetkami. Rywalizacji sportowej towarzyszyły pozytywne emocjeuczestników, kibiców oraz wychowawców klas.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za przestrzeganie zasad fair play oraz ducha sportowej walki.

DSC_0115 DSC_0116 DSC_0118

DSC_0120 DSC_0123 DSC_0126

DSC_0079 DSC_0064 DSC_0103

DSC_0094 DSC_0105 DSC_0069

Anna Scendo

 
logo.png
Facebook
Kronika
  • 2018 (162)
  • 2017 (250)
  • 2016 (234)
  • 2015 (200)
  • 2014 (195)